КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 135 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање система јавног осветљења применом мера уштеде енергије савременом ЛЕД технологијом на територији општине Шид

Главне карактеристике система јавног осветљења на територији општине Шид, у највећој мери су неефикасност и застарелост. Овакав систем не обезбеђује квалитетно осветљење и безбедно и здраво за човека и његову околину, а поред тога постоје велики трошкови за утрошену електричну енергију и одржавање. Поред тога, функција система је битно нарушена дугогодишњим недовољним или лошим одржавањем.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавање дела локалне путне инфраструктуре без хоризонталне сигнализације на територији града Крушевца са јавним плаћањем

Овај пројекат се заснива на идеји обезбеђивања доступности дела квалитетне саобраћајне и друге пратеће инфраструктуре у урбаним зонама града и насељеним местима града Крушевца, капиталним улагањем од стране приватног партнера, који ће обезбедити израду пројектне документације, дугогодишње редовно одржавање, рехабилитацију и ургентно одржавања, на целој територији града и насељених места, заштиту и гарантовање за квалитет извршених радова и пружених услуга.

Предлог концесионог акта поднет од стране града Крушевца за обављање фармацеутске здравствене делатности на примарном нивоу на територији Расинског округа

Апотекарска делатност коју обавља Апотека Крушевац сматра се делатношћу од општег интереса. Законом о здравственој заштити утврђено је да друштвена брига за здравље на нивоу града обухвата мере за обезбеђивање и спровођење здравствене заштите од интереса за грађане на територији Расинског округа, а као једна од мера предвиђено је стварање услова за адекватно коришћење примарне здравствене заштите на територији Расинског округа тако да обезбеди снабдевеност.

Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског превоза путника на територији града Прокупља

Кроз организацију обављања градско-приградског превоза путника на територији града Прокупља потребно је обезбедити, првенствено, адекватан превоз ученика и студената до школских установа, као и радника до радних места, али и пензионера и других категорија грађана Прокупља, а који исказују захтеве за коришћењем услуга превоза путника за долазак до циљних дестинација.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења у општини Прибој

Јавна расвета у целини представља типичан пример такозване заједничке комуналне потрошње која служи свим грађанима. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавне расвете финансирају се из општинског буџета.Утрошена средства за ове намене, као и најављено поскупљење електричне енергије сасвим оправдано високо рангирају пројекат реконструкције јавне расвете на листи пројеката од општег значаја за општину Прибој.