КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад за изградњу и проширење постојеће оптичке телекомуникационе мреже

Доступност различитих облика комуникације и сервиса представља један од врло битних фактора развијености друштва а улагање у област електронских комуникација директно утиче на раст бруто друштвеног производа, конкурентност свих сектора привреде и унапређење квалитета живота грађана.

Информатика је на територији града Новог Сада изградила и тренутно управља са око 150 километара оптичке телекомуникационе мреже, којом се информације преносе путем оптичког влакна.

Потенцијал постојеће оптичке телекомуникационе мреже је до сада био коришћен за имплементацију неколико система од јавног значаја (видео-надзор, повезивање јавних предузећа и друго). Имајући у виду вредност и потенцијал оптичке телекомуникационе мреже, ЈКП „Информатика" је покренула пројекат проширења за још око 2.400 километара.

Остали пројекти