КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Кораци за реализацију пројеката ЈПП
Списак одобрених пројеката од стране Комисије
Основне информације и кратак осврт на одобрене пројекте
О НАМА
Због све веће потребе за изградњом нове јавне инфраструктуре, улагањем у добра од општег интереса као и пружањем услуга од јавног значаја у Републици Србији, било је неопходно створити правни и институционални оквир за привлачење приватних инвестиција.
Дуго очекивани Закон о јавно-приватним партнерству и концесијама усвојен је у новембру 2011. године, што је од посебног значаја због смањених шанси за добијања повољних кредита од међународних финансијских институција, те је постало неопходно ангажовање приватног капитала за изградњу путева, школа, водовода, депонија и свих оних пројеката за које немају средстава за традиционално буџетско финансирање. Суштина увођења приватног сектора, јесте смањење фискалног притиска на локални буџет, убрзање инфраструктурних улагања, побољшање услуга и смањење њихових цена. Прочитајте више ...