КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Чланови Комисије
/content/clanovikomisije/Dragan Stevanovic - foto.jpg

Драган Стевановић

председник Комисије

Рођен је у Сурдулици 1973. године. Основну и средњу школу завршио је у Новом Травнику у Босни и Херцеговини, а Вишу школу за пословне секетаре и менаџмент у Сремским Карловцима где стиче звање економиста – оперативни менаџер. Основне академске студије завршава на Факултету за пословно индустријски менаџмент, Унион универзитета у Београду.
У периоду од 2000. до 2008. године бавио се приватним послом производње и трговине. Од 2004. године обавља функцију председника СО Сурдулица, а 2008. године бива изабран за народног посланика у Скупштини Републике Србије, где је био члан Одбора за приватизацију и Одбора за међунационалне односе. Државни је секретар у Министарству привреде. Ожењен је и отац двоје деце.
/content/clanovikomisije/andrijana-jovanovic-mf.jpg

Андријана Јовановић

заменик председника Комисије

Рођена је 1988. године у Параћину. Дипломирала је на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду, августа 2011. године и стекла звање дипломираног политиколога за међународну политику, после чега је 2013. године завршила и Мастер студије политикологије, смер Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике на Факултету политичких наука.
Тренутно похађа докторске студије политикологије на Факултету политичких наука. Објавила је више научних и стручних радова на тему јавно-приватног партнерства и учествовала на домаћим и међународним конференцијама и семинарима, као што су: „Workshop on PPP Institutional Structures“ у организацији Европског експертског центра за јавно-приватно партнерство - European PPP Expertise Centre, EPEC (Дубровник, 2013); „Study Visit on Public-Private Partnership and Concessions“ у организацији Европске комисије (Програм TAIEX) и ADETEF (Париз, 2013); Second PPP network meeting „Capacity building on Public-Private Partnership in Western Balkan Countries“ у организацији Регионалне школе за јавну управу - Regional School of Public Administration, ReSPA (Луксембург, 2014). Од новембра 2012. године обављала је стручне послове у Комисији за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије, а у фебруару 2015. године именована је за заменика председника Комисије за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије. Члан је преговарачке групе за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији у оквиру Поглавља бр. 5 које обухвата јавне набавке, јавно-приватно партнерство и концесије. Говори енглески језик.
/images/no_photo_sr_cy.svg

Јованка Атанацковић

члан Комисије

Рођена је у Пожаревцу 1976. године. Основну и средњу школу завршила је у Пожаревцу. Дипломирала на Правни факултет Универзитета у Београду. На функцију државног секретара у Министарству рударства и енергетике именована је у нвембру 2020. године..
У току свог радног искуства, учествовала је у бројним законодавним активностима, и то из области туризма, области тржишта хартија од вредности, области становања и одржавања зграда, затим комуналних делатности, али и закона у области енергетике, обновљивих извора енергије, рудасрва и геолошких истраживања. Као члан тима Републике Србије учествовала је у скрининг активностима за усаглашавање прописа Републике Србије са прописима Европске уније за област привредног права. Говори енглески језик.
/images/no_photo_sr_cy.svg

Александар Дујановић

члан Комисије

Рођен је у Пакрацу 1980. године. Средњу школу завршио је у Београду, дипломирао на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду. На функцију државног секретара у Министарству заштите животне средине именован је у новембру 2020. године, а претходно од јуна 2016. године обављао је функције помоћника председника Градске општине Савски венац као и члана већа.
Од 2015. године је председник надзорног одбора Института за медицину рада Др. „Карајовић“ У периоду од 2013. до 2016. године радио је у Градској општини Земун као шеф одсека за инвестиције и руководилац групе у комуналном одсеку. Говори енглески језик.
/images/no_photo_sr_cy.svg

Александар Софић

члан Комисије

Рођен је 1987. године у Брчком. Гимназију је завршио у Бијељини, а после тога Факултет техничких наука у Новом Саду где је дипломирао на Смеру за електротехнику и рачунарство. Током студија је био активан у студентским организацијама и Савету Факултета техничких наука, а биран је и за студента проректора Универзитета у Новом Саду.
Од 2018. године до именовања за Покрајинског секретара, обављао је функцију директора Регионалне развојне агенције „Бачка“, која по свом програмском профилу креира, подржава и спроводи пројекте за унаређење друштвено-економског развоја на локалном нивоу и подручју јужнобачког округа. За Покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је октобра 2020. године. Говори енглески језик.
/images/no_photo_sr_cy.svg

Милана Ракић

члан Комисије

Рођена је 1954. у Краљеву где је завршила основну школу и гимназију. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду. Од 1980. до 1987. обављала је функцију судије општинског суда у грађанској материји.
Од 1987. до 2003. обављала је функцију заменика општинског, окружног и републичког јавног тужиоца, у кривичној материји. Од 2003. до 2006. обављала је послове начелника Дирекције за имовинско правне послове Државне заједнице Србије и Црне Горе и секретара Министарства одбране. Од 2007. до 2012. обављала је послове шефа правне службе у ГП „ГЕМАX“ д.о.о. Београд. Од 2012. до 2017. обављала је функцију државног секретара у Министарству природних ресурса, рударства и просторног планирања и Министарства грађевине, саобраћаја и инфраструктуре.
aleksandra-damnjanovic

Александра Дамњановић

члан Комисије

Рођена је 1961. године у Обреновцу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду. Од 2012. до 2014. била је помоћник министра грађевинарства и урбанизма, одговорна за рад Сектора који се бави издавањем грађевинских и употребних дозвола, енергетску ефикасност у зградарству, грађевинско земљиште, републичку грађевинску и комуналну инспекцију и управно-правни надзор у области државног премера и катастра.
У периоду од 2004. до 2012. године била је помоћник министра у Министарству за капиталне инвестиције, Министарству инфраструктуре, Министарству заштите животне средине, рударства, просторног планирања и урбанизма. Од 1987. до 2004. у Градској општини Савски Венац обављала је дужности саветника, помоћника начелника и начелника за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове. Претходно је две године радила као адвокатски приправник у области грађанског и кривичног права. Говори енглески језик.
/content/clanovikomisije/Isidora Buric.jpg

Исидора Бурић

члан Комисије

Рођена је 1985. године у Београду. Основу школу и гимназију завршила у Београду, дипломирала на Правном факултету Универзитета Унион у Београду. У периоду од 2011. до 2014. године радила у Министарству за заштиту животне средине, рударства и просторног планирања и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, на изради закона и подзаконских аката и хармонизацији домаћег законодавства са прописима ЕУ у области заштите животне средине и енергетике.
Од 2014. године запослена у Граду Београду, на пословима израде и праћења инфраструктурних пројеката, задужена и за сарадњу и комуникацију са међународним финансијским институцијама и домаћим и страним инвеститорима. Учествовала у припреми и изради пројеката јавно-приватног партнерства који су реализовани на нивоу Града. Од 2018. године запослена у Кабинету градоначелника у Сектору за јавна предузећа, управљање пројектима и сарадњу са међународним финансијским институцијама. Председник је Одбора за комуникацију града Београда и приватног партнера, у оквиру пројекта јавно-приватног партнерства за пружање услуге третмана и одлагања комуналног отпада и изградњу постројења за третман и одлагање отпада. Говори енглески и француски језик.
/content/clanovikomisije/Ivana Janackovic.JPG

Ивана Јаначковић

члан Комисије

Рођена 1983. године у Вучитрну. Основну и средњу школу завршила је у Београду. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду. Од 2008. до 2011. године радила је у Министарству за Национални инвестициони план где је поред општих и правних послова обављала послове који се односе на припрему конкурсних документација и спровођење поступака јавних набавки.

 

Од 2011. до 2012. године била је ангажована у Кабинету потпредседника Владе задуженог за привреду и регионални развој на радном месту за подршку стручним пословима. У периоду од 2012. године до 2014. године била је ангажована у Кабинету министра регионалног развоја и локалне самоуправе, а од 2014. године ангажована је у Министарству привреде. У периоду од 2014. године до данас била је члан радних група за израду неколико закона, члан Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, и привремени директор Развојне агенције Србије. Служи се енглеским језиком.