КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
Чланови Комисије
 
/content/clanovikomisije/Dragan Stevanovic - foto.jpg

Драган Стевановић

председник Комисије

Рођен је у Сурдулици 1973. године. Основну и средњу школу завршио је у Новом Травнику у Босни и Херцеговини, а Вишу школу за пословне секетаре и менаџмент у Сремским Карловцима где стиче звање економиста – оперативни менаџер. Основне академске студије завршава на Факултету за пословно индустријски менаџмент, Унион универзитета у Београду.
У периоду од 2000. до 2008. године бавио се приватним послом производње и трговине. Од 2004. године обавља функцију председника СО Сурдулица, а 2008. године бива изабран за народног посланика у Скупштини Републике Србије, где је био члан Одбора за приватизацију и Одбора за међунационалне односе. Државни је секретар у Министарству привреде. Ожењен је и отац двоје деце.
/content/clanovikomisije/andrijana-jovanovic-mf.jpg

Андријана Јовановић

заменик председника Комисије

Рођена је 1988. године у Параћину. Дипломирала је на Факултету политичких наука, Универзитета у Београду, августа 2011. године и стекла звање дипломираног политиколога за међународну политику, после чега је 2013. године завршила и Мастер студије политикологије, смер Јавна управа, локална самоуправа и јавне политике на Факултету политичких наука.
Тренутно похађа докторске студије политикологије на Факултету политичких наука. Објавила је више научних и стручних радова на тему јавно-приватног партнерства и учествовала на домаћим и међународним конференцијама и семинарима, као што су: „Workshop on PPP Institutional Structures“ у организацији Европског експертског центра за јавно-приватно партнерство - European PPP Expertise Centre, EPEC (Дубровник, 2013); „Study Visit on Public-Private Partnership and Concessions“ у организацији Европске комисије (Програм TAIEX) и ADETEF (Париз, 2013); Second PPP network meeting „Capacity building on Public-Private Partnership in Western Balkan Countries“ у организацији Регионалне школе за јавну управу - Regional School of Public Administration, ReSPA (Луксембург, 2014). Од новембра 2012. године обављала је стручне послове у Комисији за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије, а у фебруару 2015. године именована је за заменика председника Комисије за јавно-приватно партнерство Владе Републике Србије. Члан је преговарачке групе за преговоре о приступању Републике Србије Европској унији у оквиру Поглавља бр. 5 које обухвата јавне набавке, јавно-приватно партнерство и концесије. Говори енглески језик.
/content/clanovikomisije/20.02 MFilipovic, Istanbul, Photo1b.jpg

Мирјана Филиповић

члан Комисије

Рођена је 1. марта 1978. године у Ваљеву. Дипломирала је 2002. године на Економском факултету Универзитета у Београду. Титулу магистра је стекла 2009. године на Економском факултету Универзитета у Београду, са магистарским радом „Перспективе развоја Електропривреде Србије у оквиру енергетске заједнице земаља југоисточне Европе“.
До 2005. године је радила у Министарству финансија Републике Србије – Сектор за трезор, Одељење за управљање дугом. Од 2005. до 2012. године радила у ЈП „Електропривреда Србије“ - Дирекција за економско финансијске послове-Сектор за девизни платни промет као и Дирекцији за трговину електричном енергијом. У периоду од  августа 2012. до фебруара 2013. године обављала функцију помоћника министра енергетике, развоја и заштите животне средине и била задужена за Сектор електроенергетике. Од 2013. године до маја 2014. године радила је  у ЈП „Електромрежа Србије“, као Директор сектора за трезор. Од  маја 2014. године обавља функцију државног секретара Министарства рударства и енергетике Републике Србије. Говори енглески, служи се италијанским језиком. Мајка је једног детета.
/content/clanovikomisije/branislav_atanaskovic.png

Бранислав Атанасковић

члан Комисије

Рођен је у Београду 1954. године. Има звање магистра правних наука. У периоду од 1991. године до 2003. године обављао је функцију председника Одбора за текстилну, одевну и козарско-обућарску индустрију у ПК Србије. Био је народни посланик у периоду од 1993. године до 1997. године. Такође, руководио је Координационим тимом за текстил и био је члан Централног координационог тима у Влади Србије.
Написао је два коментара Закона о раду у издању Уније послодаваца Србије и Међународне организације рада, 2005. и 2006. године., Учествовао је у изради пројекта Владе Републике Србије - Стратегија привредног развоја Србије до 2010. године - Индустрија текстила и одеће. Тренутно обавља дужност секретара у Министарству заштите животне средине.
ognjen-bjelic

Огњен Бјелић

члан Комисије

Рођен је 10. Марта 1979. године у Суботици. Завршио је Економски факултет у Новом Саду, смер за финансије и рачуноводство. Био је запослен на Новосадском сајму као менаџер пројеката, између 2004. и 2007. године, а у периоду од 2007. до 2016. године се бавио управљањем развојним пројектима на локалном и регионалном нивоу у Републици Србији, Црној Гори, Босни и Херцеговини и Хрватској.
Саветник министра за регионални развој и локалну самоуправу био је 2013. и 2014. године. На место покрајинског секретара за регионални развој и међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу изабран је у јуну 2016. године. Говори енглески језик.
/content/clanovikomisije/miodrag-poledica-mgsi.jpg

Миодраг Поледица

члан Комисије

Рођен је у Београду 1969. године. Основну и средњу школу завршио у Београду, дипломирао на Саобраћајном факултету Универзитета у Београду. На Факултету организационих наука у Београду завршио специјалистичке студије „Менаџмент јавне управе“.
На функцију државног секретара у Министарству грађевинарстрва, саобраћаја и инфраструктуре именован у априлу 2014. године а претходно од августа 2012. године обављао исту функцију у Министарству саобраћаја. Од 2003. до 2012. године обављао дужност начелника Одељења за железнички и интермодални транспорт у овом министарству. Председавајући је за преговарачка поглавља Транспортна политика и Трансевропске мреже у преговорима са ЕУ.  Говори енглески језик. Ожењен је и отац двоје деце.
aleksandra-damnjanovic

Александра Дамњановић

члан Комисије

Рођена је 1961. године у Обреновцу. Дипломирала је на Правном факултету Универзитета у Београду. Од 2012. до 2014. била је помоћник министра грађевинарства и урбанизма, одговорна за рад Сектора који се бави издавањем грађевинских и употребних дозвола, енергетску ефикасност у зградарству, грађевинско земљиште, републичку грађевинску и комуналну инспекцију и управно-правни надзор у области државног премера и катастра.
У периоду од 2004. до 2012. године била је помоћник министра у Министарству за капиталне инвестиције, Министарству инфраструктуре, Министарству заштите животне средине, рударства, просторног планирања и урбанизма. Од 1987. до 2004. у Градској општини Савски Венац обављала је дужности саветника, помоћника начелника и начелника за имовинско-правне, грађевинске и комунално-стамбене послове. Претходно је две године радила као адвокатски приправник у области грађанског и кривичног права. Говори енглески језик.
/content/clanovikomisije/Isidora Buric.jpg

Исидора Бурић

члан Комисије

Рођена је 1985. године у Београду. Основу школу и гимназију завршила у Београду, дипломирала на Правном факултету Универзитета Унион у Београду. У периоду од 2011. до 2014. године радила у Министарству за заштиту животне средине, рударства и просторног планирања и Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине, на изради закона и подзаконских аката и хармонизацији домаћег законодавства са прописима ЕУ у области заштите животне средине и енергетике.
Од 2014. године запослена у Граду Београду, на пословима израде и праћења инфраструктурних пројеката, задужена и за сарадњу и комуникацију са међународним финансијским институцијама и домаћим и страним инвеститорима. Учествовала у припреми и изради пројеката јавно-приватног партнерства који су реализовани на нивоу Града. Од 2018. године запослена у Кабинету градоначелника у Сектору за јавна предузећа, управљање пројектима и сарадњу са међународним финансијским институцијама. Председник је Одбора за комуникацију града Београда и приватног партнера, у оквиру пројекта јавно-приватног партнерства за пружање услуге третмана и одлагања комуналног отпада и изградњу постројења за третман и одлагање отпада. Говори енглески и француски језик.
/content/clanovikomisije/Ivana Janackovic.JPG

Ивана Јаначковић

члан Комисије

Рођена 1983. године у Вучитрну. Основну и средњу школу завршила је у Београду. Дипломирала на Правном факултету Универзитета у Београду. Од 2008. до 2011. године радила је у Министарству за Национални инвестициони план где је поред општих и правних послова обављала послове који се односе на припрему конкурсних документација и спровођење поступака јавних набавки.

 

Од 2011. до 2012. године била је ангажована у Кабинету потпредседника Владе задуженог за привреду и регионални развој на радном месту за подршку стручним пословима. У периоду од 2012. године до 2014. године била је ангажована у Кабинету министра регионалног развоја и локалне самоуправе, а од 2014. године ангажована је у Министарству привреде. У периоду од 2014. године до данас била је члан радних група за израду неколико закона, члан Комисије за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, и привремени директор Развојне агенције Србије. Служи се енглеским језиком.