КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за замену котлова на лож уље, котловима на дрвену биомасу - пелет, односно природни гас у школским и предшколским установама града Ниша

Град Ниш има обавезу одржавања свих делова зграде (котларница, конструкција, фасада, кров), али услед недовољног буџета није спреман за нова улагања. Видљив је дефицит у одржавању јавних објеката, а примећује се и велика запуштеност и општа некултура коришћења.

Сврха пројекта јавно-приватног партнерства је смањење трошкова грејања града Ниша променом енергената за грејање у јавним зградама. Највеће трошкове имају јавне зграде које користе лож уље, пропан-бутан и електичну енергију у грејним телима и котловима за етажно грејање. Актуелни токови енергената на светском тржишту указују на растућу улогу природног гаса, који се сматра еколошки најприхватљивијим конвенционалним горивом.

Циљеви које треба остварити пројектом су: уштеда у цени грејања, односно издвајање мање средстава из буџета Града за финансирање објеката; обезбеђење сигурности у снабдевању енергентом с обзиром да су произвођачи пелета из Србије; коришћење обновљивих извора енергије; мање загађење ваздуха; гарантовање квалитета снабдевања топлотном енергијом објеката од стране приватног партнера.
 

Остали пројекти