КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне путне инфраструктуре на територији града Вршца са са јавним плаћањем

Недвосмислено је да је изградња, реконструкција, одржавање и омогућавање доступности путне мреже неопходна, што је могуће остварити кроз пројекат јавно-приватног партнерства. Кроз модел јавно-приватног партнерства, јавном партнеру се нуди финансијско и техничко решење, којим се остварује буџетска уштеда и ефикасније коришћење јавних услуга и преузима ризик доступности путне мреже. На овај начин, приватни партнер улагањем у наведени пројекат изградње, доградње и реконструкције утиче на побољшање путне инфраструктуре, обезбеђује њену високу доступност и обезбеђује бољи путнички промет.

Разлози, односно оправданост за уговарање овог модела финансирања, садржани су у законској обавези локалних самоуправа да обезбеде организацију и послове везане за локалне и некатегорисане путеве на својој територији.

У оквиру предложеног пројекта за изградњу, реконструкцију, одржавање и обезбеђивање доступности дела саобраћајне локалне путне инфраструктуре на територији града Вршца са јавним плаћањем, са циљем смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга, обезбедили би се одређени бенефити пре свега за друштво у целини, односно за становнике града Вршца, а затим и за власнике инфраструктуре.

Као један од највећих градова у Банату, Вршац располаже развијеном инфраструктурном мрежом. Акутни недостатак средстава, гашење индустријске производње и губитак економске моћи града последњих неколико деценија условили су слабо одржавање путне инфраструктуре. Данас, готово целокупна инфраструктура града захтева снажан инвестициони импулс у осавремењивање постојећих и планско ширење нових капацитета. Саобраћајна инфраструктура представља основу за ефикасан, ефективан и флексибилан транспорт људи и добара. Саобраћајна инфраструктура обезбеђује неопходну мобилност становништва и пословног сектора и састоји се од путне мреже, железничке мреже, мреже пловних путева и ваздушног саобраћаја.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства се заснива се на идеји обезбеђивања доступности квалитетне саобраћајне и друге пратеће инфраструктуре у урбаним зонама града, капиталним улагањем од стране приватног партнера, који ће поред доградње, изградње и реконструкције обезбедити дугогодишење одржавање и гарантовати за квалитет извршених радова и пружене услуге. 
 

Остали пројекти