КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже изградња спортско-рекреативног центра у општини Баточина

Један од основних елемената друштвених активности који утиче на подизање квалитета живота људи јесу спортско-рекреативне активности. Склоност људи ка спорту и рекреацији је веома изражена и зато су овакви спортско-рекреативни комплекси посебно важни за општине ове величине и географског положаја који има општина Баточина. Одговорна друштва, па самим тим и општине требало би да предузму одговарајуће кораке како би се створили услови за развој и подизање задовољства својих грађана и подизање квалитета живота. То је посебно битно и потребно у општинама које немају никакав сличан спортско-рекреативни центар.

У савременим економским трендовима инвестициона улагања овог типа су скупа, посебно у условима ограничених буџетских средстава. Саме општине немају много могућности за значајније инвестиције које би имале битан утицај на њихов развој и боље позиционирање на мапи општина Србије. Ово је још изражајније када су у питање мање општине.

Предложени пројекат јавно-приватног партнерства подразумева изградњу модерног спортско-рекреативног комплекса на територији општине Баточина. Општина Баточина тренутно нема ниједан базен, што је за општину ове величине и географске локације неопходно. Такође, на територији општине Баточина не постоји ниједна затворена балон хала за мали фудбал. 

Имплементација овог пројекта може донети општини Баточина развој туризма чиме ће се утицати на увећање прихода општине, појаву нових инфраструктурних пројеката као и подизање нивоа задовољства житеља општине Баточина. Афирмација општине ове величине, изградњом једног модерног спортско-рекреативног комплекса је великог значаја не само за општину већ и за Републику Србију кроз остваривање циљева децентрализације и развоја мањих општина. Овај пројекат у целини садржи све елементе који су потребни за дефинисање и реализацију циљева у правцу развоја Републике Србије сто је у складу и са захтевима Европске који се односе на остваривање равномерног развоја на територији Републике Србије.

Реализација пројекта доприноси решавању потребе општине и проблема који се односе на чињеницу да становништво општине и околине (25 и више километарта) нема објекте наведеног спортско-рекреативног комплекса. Чињеница да општина Баточина има преко 11000 становника са околним припадајућим селима и са 1 средњом и 1 основном школом, која је структурирана тако да има 1 матичну школу и 9 раздвојених одељења, представља довољно велику општинску територију којој је потребна реализација оваквог пројекта. Шире посматрано, реализација пројекта је у јавном интересу јер доприноси децентрализованом развоју земље што јесте један од основних циљева стратегије дугорочног развоја Републике Србије. На тај начин развој општине огледа се кроз развој туристичке конкурентности. Ово се посебно напомиње због географског положаја општине Баточина која се налази веома близу аутопута Е-70, на искључењу за Крагујевац који представља најважнији саобраћани правац кроз Србију, што може представљати интересантан избор за околно како домаће тако и страно становништво.

Циљеви и задаци које треба остварити реализацијом предложеног пројекта јавно-приватног партнерства односе се на: могућност коришћења базена, рекреативно и кроз организацију школе пливања у више термина; затим балон хала за мали фудбал са вештачком травом са прилагођавањем за летње и зимско коришћење; остваривање прихода од коришћења без трошкова инвестиције за комплекс; као и развој општине и повећање туристичке атрактивности.
 

Остали пројекти