КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта којим се предлаже поверавање управљања системом јавних бицикала на територији града Београда

Предмет концесије је уступање јавних површина које су у јавној својини града Београда, концесионару на одређено време, под посебним условима, ради финансирања, постављања станица, набавке бицикла и опреме, увођења и управљања системом јавних бицикла за град Београд, уз плаћање концесионе накнаде.

Основни циљ система јавних бицикла је интегрисање бициклистичког саобраћаја у транспортни систем града тако да бицикл може лако постати вид превоза за свакодневно коришћење.

Београд је суочен с потребом унапређења и трансформације инфраструктуре која одговара захтевима вишемилионске популације и савременог начина живота. Убрзани раст броја возила на уличној градској мрежи доводи до загушења саобраћајница и тротоара, квалитет ваздуха је нарушен а зелене површине се претварају у паркинг места. У ситуацији отежаног кретања грађана потребно је створити алтернативу како би град одговорио изазову и захтеву свога времена. Једна од алтернатива је и систем јавних бицикла који представља апсолутни тренд у свим светским метрополама и мањим градовима.

Систем јавних бицикла је сервис којим су бицикли доступни за јавну употребу за кратке временске интервале. Систем јавних бицикла дозвољава корисницима да изнајме бицикл на локацији А и врате га на локацију Б.

Основни циљ система јавних бицикла је интегрисање бициклистичког саобраћаја у транспортни систем града тако да бицикл може лако постати вид превоза за свакодневно коришћење. У питању је нова филозофија кретања, која пропагира једноставан, приступачан, здрав и чист начин кретања по граду. Овај систем јавног превоза, уз помоћ савремених, зелених технологија, користи бицикл на сасвим нов начин.

Увођењем система јавних бицикла постиже се промоција бициклистичког саобраћаја, повећава се избор вида мобилности, повећава се квалитет ваздуха и смањују гужве у саобраћају. Систем такође служи као додатак систему јавног превоза, како би се почетне/завршне деонице, између стајалишта јавног превоза и места становања, савлађивале брже и једноставније за одлазак од куће до посла и обратно. Очекује се да системом јавних бицикла буде покривена раздаљина између 1-5 километара. Систем јавних бицикала од изузетне је важности и као први корак у редефинисању јавног превоза и живота у граду и увођењу опсежнијих мера које ће дугорочно допринети великим циљевима попут, бољег квалитета ваздуха у граду или борбе против климатских промена. Искуства других градова говоре у прилог томе. 

Остали пројекти