КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже дугорочна испорука топлотне енергије за грејање 11 јавних објеката уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у општини Апатин

Иницијатива за покретање пројекта у општини Апатин је уследила после увида у податке о енергетским перформансама јавних објеката и система за производњу топлотне енергије јавних објеката, који су се показали као највећи потрошачи и који поседују енергетске системе који си неефикасни и дотрајали. Урађена прелиминарна техно-економска анализа указала је које би конкретне мере и који обим пројекта дали оптимални резултат, у смислу позитивног утицаја како на енергетску ефикасност, тако и на буџет који се издваја за грејање јавних објеката и њихово одржавање.

Услед дотрајалости система за производњу топлотне енергије јавних објеката: котлова и пратеће машинске и електро опреме, општина Апатин сагледала је могућност унапређења тренутног стања енергетских система у 11 јавних објеката за чије трошкове производње и снабдевања топлотном енергијом је надлежна. У складу са финансијским капацитетом, односно расположивим финансијским средствима за улагање у сектор енергетске ефикасности, као адекватан модел финансирања мера унапређења, усвојен је ЕСКО модел финансирања, који подразумева финансирање мера инсталације и реконструкције из остварених енергетских уштеда, тј. када је у питању јавни сектор кроз модел јавно-приватног партнерства, када би целокупне мере унапређења финансирао заинтересовани приватни партнер, без сопственог улагања од стране саме општине.

Предмет пројекта је дугорочна уговорна ефикасна испорука топлорне енергије уз замену котлова на мазут, лож уље и угаљ еколошким и ефикасним гасним кондензационим котловима на природни гас, што се одражава на целокупну енергетску ефикасност, при чему опшина остварује и уштеде у буџету, односно у најнеповољнијем случају остаје у оквиру буџета који је и до сада издвајала за фосилне енергенте, одржавање и електричну енергију за узгревање мазута, уз повећање наведених перформанси.

Пројекат обухвата припрему потребне пројектне документације и дозвола, набавку опреме и извођење радова на реализацији предложених мера уштеде енергије и мера унапређења, одржавање свих уграђених система потпуно функционалним у току уговорног периода, а све у циљу смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга. Пројектом се гарантује захтевани ниво топлотног комфора у предметним јавним објектима за време трајања целокупног уговорног јавно-приватног партнерства.

Конкретан пројекат подразумева мноштво активности који се у највећој мери додељују приватном партнеру, што подразумева и осмишљавање, пројектовање, финансирање, извођење радова, управљање, одржавање, коришћење добара и пружање дугорочне услуге. Код уговорног облика јавно-приватног партнерства приватни инвеститор се обавезује да финансира имплементацију мера унапређења тренутог стања и након тога настави да одржава новоинсталиране и реконструисане системе односно енергетске објекте и у овом случају да испоручује потребну количину топлотне енергије за грејање 11 јавних објеката.

Остали пројекти