КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже дугорочна испорука топлотне енергије за грејање 29 јавних објеката уз реконструкцију система за производњу топлотне енергије у општини Оџаци

Услед дотрајалости система за производњу топлотне енергије јавних објеката: котлова и пратеће машинске и електро опреме, општина Оџаци сагледала је могућност унапређења тренутног стања енергетских система у 29 јавних објеката за чије трошкове производње и снабдевања топлотном енергијом је надлежна. У складу са финансијским капацитетом, односно расположивим финансијским средствима за улагање у сектор енергетске ефикасности, као адекватан модел финансирања мера унапређења, усвојен је ЕСКО модел финансирања, који подразумева финансирање мера инсталације и реконструкције из остварених енергетских уштеда, тј. када је у питању јавни сектор кроз модел јавно-приватног партнерства, када би целокупне мере унапређења финансирао заинтересовани приватни партнер, без сопственог улагања од стране саме општине.

Предмет пројекта је дугорочна уговорна ефикасна испорука топлорне енергије уз замену котлова на мазут, лож уље и угаљ еколошким и ефикасним гасним котловима, што се одражава на целокупну енергетску ефикасност, односно уштеду у текућим расходима буџета општине за топлотну енергију, смањење трошкова одржавања котлова, као и смањење трошкова енергената за потребе функционисања нових ефикаснијих извора топлоте.

Пројекат обухвата припрему потребне пројектне документације и дозвола, набавку опреме и извођење радова на реализацији предложених мера уштеде енергије и мера унапређења, одржавање свих уграђених система потпуно функционалним у току уговорног периода, а све у циљу смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга. Пројектом се гарантује захтевани ниво топлотног комфора у предметним јавним објектима за време трајања целокупног уговорног јавно-приватног партнерства.

Пројекат обухвата припрему потребне пројектне документације и дозвола, набавку опреме и извођење радова на реализацији предложених мера уштеде енергије и мера унапређења, одржавање свих уграђених система потпуно функционалним у току уговорног периода, а све у циљу смањења буџетских трошкова и подизања нивоа ефикасности у пружању јавних услуга. Пројектом се гарантује захтевани ниво топлотног комфора у предметним јавним објектима за време трајања целокупног уговорног јавно-приватног партнерства.

Остали пројекти