КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за реконструкцију дела система јавног осветљења на територији града Врања

Одржавање система јавног осветљења у граду Врању које спроводи ЈП „Дирекција за развој и изградњу града Врања“, обухвата замену извора светлости (сијалица) и осталих делова светиљки (пригушница, сијаличних грла, стаклених протектора), замену оштећених светиљки, замену оштећених стубова и кабловске инсталације, замену оштећених делова мерно-управљачких блокова (бројила, контактора, осигурача) и по потреби, проширивање система.

Због недостатка средстава у градском буџету одржавање система јавног осветљења врши се углавном по потреби, односно по пријави грађана и месних заједница. Замена извора светлости врши се само ако дође до његовог прегоревања а не након истека животног века извора. Исто важи и за остале делове светиљки. С обзиром да су постојећи извори светлости са живом високог притиска веома осетљиви на флуктуације напона у мрежи дешава се да значи да значајан део светиљки ради са смањеним квалитетом рада, односно не обезбеђује довољан ниво осветљености. У деловима система где се управљање врши фотоћелијама често се јавља проблем запрљаности фотоћелија што проузрокује изостанак искључивања система дању и непотребну потрошњу електричне енергије.

Предмет овог ЈПП јесте спровођење мера побољшања енергетске ефикасности дела система јавног осветљења са циљем ефикаснијег коришћења енергије и одговарајућег смањења емисије CO2, као и смањења оперативних трошкова. У систему јавног осветљења у граду Врању доминирају застарели извори светлости са живом високог притиска (~75%) у склопу са светиљкама лошег квалитета. Веома ефектна мера енергетске ефикасности за овакве системе је тзв. модернизација јавног осветљења, односно замена ових извора светлости и застарелих светиљки ефикасним изворима светлости са натријумом високог притиска у склопу са квалитетним светиљкама као и ЛЕД светиљки у делу пешачких зона града.
 

Остали пројекти