КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за модернизацију, рационализацију и одржавање јавног осветљења у насељима општине Беочин

Главне карактеристике система јавног осветљења на територији општине Беочин су неефикасност и застарелост. Овакав систем не обезбеђују квалитетно осветљење и постоје велики трошкови за енергију и одржавање. Поред тога, функција система је битно нарушена дугогодишњим недовољним или лошим одржавањем.

Постојећи систем јавне расвете у највећој мери је опремљен живиним сијалицама, а делови система који су реконструисани су са натријумским сијалицама. У главној улици града Беочин монтирано је 41 ЛЕД светиљки. Инсталиране сијалице су снаге од 70W па до 400W. Укупна годишња потрошња јавне расвете, износи 1.369.494 кWh.

Чињеница је да постојеће светиљке имају значајно мањи степен претварања електичне енергије у светлосну енергију. Тако једну постојећу светиљку инсталисане снаге 125W замењује једна ЛЕД светиљка инсталисане снаге 20 до 29W, зависно од типа постојеће светиљке и прописаног интезитета осветљења на датој локацији.

У складу са наведеним, процена је да потребна инсталисана снага модернизоване јавне расвете, у којој би постојеће сијалице биле замењене ЛЕД светиљкама, не би смела да прелази 95W што представља тек 28% тренутно инсталисане снаге.

Циљеви пројекта су: уштеда у трошковима електричне енергије, односно умањење средстава из буџета локалне самоуправе намењених за финансирање потрошње јавне расвете; поправљање квалитета осветљења и у испоруци светлосне опреме, како се не би дозволило да општина дуго чека на замену сијалица; дужи експлоатациони век коришћењем штедљивих, модерних и економичних извора светлосне енергије, изузетних фотометријских карактеристика, врло високог степена механичке и електричне заштите, израђених од квалитетних и несаломивих материјала; јасна алокација ризика; заштита животне средине, мање загађење ваздуха, односно смањење емисије CO2 у складу са захтевима Европске уније; и побољшање јавне безбедности и повећање задовољства грађана.

Остали пројекти