КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ

Предлог концесионог акта за финансирање набавке и предаје граду Београду ради постављања одређених елемената урбане опреме који се не могу комерцијално користити и финансирање набавке, постављање, одржавање и комерцијално коришћење одређених елемената урбане опреме који се могу комерцијално користити

Конкретни елементи урбане опреме који су предмет концесије и у складу су са Каталогом урбане опреме за уређење и опремање јавних површина на делу територије Града Београда обухватају клупе, ђубријере, јавне тоалете и стајалишта јавног градског превоза. Градске општине обухваћене ГУП-ом, на које се односи овај предлог су: Вождовац, Врачар, Земун, Звездара, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица.

Обављањем концесионе делатности у делу постављања и одржавања мреже стајалишта јавног градског превоза као елемента урбане опреме концесионар ће значајно допринети повећању и побољшању инфрастуктурне мреже комуналне делатности јавног линијског превоза путника у Београду, како по броју и квалитету постављених стајалишта, тако и по вредности даљег улагања за њихово трајно квалитетно одржавање као и техничко-технолошко иновирање. Чекање на уређеним, дизајнираним и осветљеним стајалиштима која дају потребну заштиту од сунца, кише, ветра, града и снега, која омогућавају седење на стабилним клупама, и која обезбеђују додатну уличну светлост кад је мрак, представљају побољшање квалитета пружања комуналне услуге јавног линијског превоза путника, а донекле и јавне расвете, у Београду.

Поред тога, постављање нових ђубријера и јавних тоалета ће значајно допринети одржавању чистоће и развоју комуналне инфраструктуре у области управљања отпадом и одржавања канализационе мреже у главном граду.

Коначно, начелно посматрано, улепшавање града ће се индиректно одразити и на његову атрактивност као туристичке дестинације, па ће допринети даљем расту прихода од туризма.

Остали пројекти