КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП

28.05.2019.

Позитиван тренд развоја јавно-приватног партнерства у Србији

Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама у Републици Србији је донет крајем 2011. године и Законом се дефинише шта је то јавно-приватно партнерство, али и уређује комплетна процедура припреме и одобравања оваквих пројеката. Комисија за јавно-приватно партнерство је стручно тело Владе Републике Србије које оцењује да ли су достављени пројекти припремљени у складу са Законом и да ли се исти могу реализовати по овом моделу финансирања.

Јавно-приватно партнерство представља пре свега модел економског развоја. То је финансијски аранжман за финансирање великих инфраструктурних пројеката, дакле за финансирање, модернизацију, изградњу неке јавне инфраструктуре или пружање услуга од општег интереса. Оно што је најбитније да знамо јесте да у фокусу сваког јавно-приватног партнерства јесте општи интерес“ рекла је Андријана Јовановић, заменица председника Комисије за јавно-приватно партнерство гостујући у емисији „Гласно и јасно“ на ТВ Коперникус.

Законом је дефинисано да сва јавна тела могу предлагати пројекте јавно-приватног партнерства, док приватни партнери могу дати иницијативу, и Закон препознаје нешто што се зове самоиницијативни предлог од стране приватног сектора који желе да инвестирају или уложе у неку област. У том смислу они могу дати иницијативу, а јавно тело ће размотрити ту иницијативу и уколико сматра да је таква иницијатива од општег интереса и да је то у циљу добробити грађана и подизања квалитета услуга, такав пројекат могу припремити у складу са Законом“ објаснила је Андријана.

Она је такође истакла да током осмогодишње праксе рада Комисије, на почетку је било три до пет пројеката годишње, данас је та бројка далеко већа, двадесет до тридесет пројеката годишње се припрема по овом моделу, што говори о позитивном тренду развоја јавно-приватног партнерства у Србији.

Такође, искуства и добру праксу у примени модела јавно-приватног партнерства у Новом Саду и Бечеју, истакли су и гостујући Адријана Месаровић, помоћница градоначелника Новог Сада и Драган Тошић, председник општине Бечеј.