КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 284 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад за изградњу и проширење постојеће оптичке телекомуникационе мреже

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад, којим се предлаже реализација пројекта изградње и проширења постојеће оптичке телекомуникационе мреже отвореног типа по принципу оптичко влакно до крајњег корисника на територији града Новог Сада.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу луке и друмског терминала поднет од стране ЈП „Дирекција за изградњу Апатин“

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за изградњу луке и друмског терминала поднет од стране Јавног предузећа за грађевинско земљиште, изградњу и путеве „Дирекција за изградњу Апатин“ у име општине Апатин.

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Лознице

Град Лозница нема јавно предузеће које обавља делатност градског и приградског превоза путника. Неопходно је да се кроз пројекат јавно-приватног партнерства обезбедити адекватан превоз за грађане.

Предлог концесионог акта за пројектовање, финансирање, изградњу, одржавање и управљање јавном паркинг гаражом у Шапцу

Предмет концесије обухвата, поред пројектовања, финансирања, изградње, одржавања и управљања гаражом, и уступање наплате комуналне делатности паркирања у објекту јавне гараже од стране корисника. Постојећи број паркинг места је недовољан да задовољи потребе грађана за паркирањем у граду Шапцу.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране ЈКП „Градска топлана“ Зрењанин

Градска управа Града Зрењанина конкурисала је на програму који спроводи Влада Краљевине Холандије. Овај програм предвиђа подстицање одрживог економског развоја путем побољшања енергетске ефикасности, успостављања сарадње између приватног и јавног сектора путем реализације пилот пројеката.

Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности приградског превоза путника на територији општине Топола

Поверавање обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији општине Топола је значајно са аспекта обезбеђивања превоза ђака до школских установа, као и радника до радних места, али и других категорија становника Тополе.

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији општине Србобран

Општина Србобран нема јавно предузеће које се бави обављањем делатности градског и приградског линијског превоза путника. Неопходно је да кроз пројекат јавно-приватног партнерства општина обезбеди адекватан превоз.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности градског и приградског превоза путника на територији града Ниша

У граду Нишу не постоји јавно предузеће чији превозни капацитети могу да задовоље потребе за превозом путника на територији града. ЈП „Аеродром Ниш“, које обавља и ову делатност, располаже са десет аутобуса што је недовољно за комплетно обављање превоза.

Предлог концесионог акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији града Јагодине

Поверавања обављања комуналне делатности линијског превоза путника у градско-приградском саобраћају на територији града Јагодине је значајно са аспекта обезбеђивања адекватног превоза ђака до школских установа, као и радника до радних места, али и других категорија становника Јагодине који исказују захтеве за коришћењем услуга градско-приградског превоза путника, а за долазак до циљних дестинација.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за финансирање, изградњу, управљање и одржавање канализационе мреже у општини Стара Пазова

Разлози за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства налазе се у немогућности општине да финансира изградњу канализационе мреже по традиционалном моделу „кључ у руке“, у складу са Законом о јавним набавкама, имајући у виду да не постоји могућност обезбеђивања целокупног износа неопходног за изградњу предметне инфраструктуре, као и из разлога очекиване ефикасније реализације изградње недостајуће инфраструктуре по моделу јавно-приватног партнерства.