КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 73 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција, рационализација и одржавање јавног осветљења у општини Ћићевац

Јавна расвета представља типичну услугу коју користе сви становници општине Ћићевац. Трошкови електричне енергије, дистрибутивног система и трошкови одржавања јавне расвете на терету су општине Ћићевац односно на буџета општине.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже замена постојећих котлова на гасно уље екстра лако и мазут котловима на природни гас уз уговорно испоручивање топлотне енергије општини Мали Иђош

Основни разлог за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства јесу високи трошкови за грејање, као и коришћење нееколошког и неекономског енергента (мазута и гасног уља екстра лаког). Циљ пројекта је препуштање обављања услуге производње и испоруке топлотне енергије за грејање приватном партнеру.

Предлог Концесионог акта којим се предлаже поверавање обављања делатности градског и приградског превоза путника на територији општине Ћуприја

Општина Ћуприја има законску обавезу да на својој територији обезбеди организацију обављања градског и приградског превоза путника, односно јавног превоза путника на територији општине.