КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 81 прилога

Предлог концесионог акта за финансирање, ревитализацију, управљање и обављање фармацеутске делатности у граду Зрењанину

Предмет концесије је финансирање, ревитализација, управљање и обављање фармацеутске делатности у Граду Зрењанину, у оквиру кога јавни партнер (Град Зрењанин и Апотекарска установа Зрењанин) додељују Концесију за обављање апотекарске делатности и право на локалима у власништву/имовини јавног партнера у којима приватни партнер мора искључиво да обавља апотекарску здравствену делатност (укупно 32 локала - укључујући локале у комерцијалном закупу где је то могуће) уз плаћање концесионе накнаде.