КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 103 прилога

Предлог концесионог акта којим се предлаже управљање јавним паркиралиштима на територији општине Свилајнац

На територији општине Свилајнац је комунална делатност управљање јавним паркиралиштима поверена предузећу Паркинг сервис Свилајнац ад Свилајнац. Поред тога што предузеће послује са губитком, односно општина не остварује неопходни приход у овој области, још значајније је да је комунална делатност управљања јавним паркиралиштима потпуно неуређена због чега највише трпе корисници комуналне делатности, односно грађани општине Свилајнац.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже финансирање, пројектовање, реконструкција, односно рехабилитација и одржавање локалне путне инфраструктуре и других објеката нискоградње, са пратећим радовима у општини Стара Пазова са јавним плаћањем

Разлози за предлагање реализације пројекта јавно-приватног партнерства су са једне стране у немогућностима општине да финансира изградњу путне инфраструктуре по традиционалном моделу „кључ у руке“, у складу са Законом о јавним набавкама, имајући у виду да постоје тешкоће у обезбеђивању целокупног износа неопходног за обезбеђење предметне инфраструктуре, али и из разлога лоших искустава из одвојених активности и одвојених поступака за одабир извођача за изградњу (реконструкцију, односно рехабилитацију) и за одржавање локалних путева.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже реконструкција система јавног осветљења на територији града Пирота

Пројектом реконструкције система јавног осветљења града Пирота предвиђена је замена светиљки модерним ЛЕД светиљкама са ефикасним оптичким блоком, високим степеном механичке заштите и заптивања у склопу са ефикасним изворима светлости. Главна карактеристика досадашњег развоја система јавног осветљења у граду Пироту је да је великим делом резултат иницијативе самих грађана.