КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 124 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности реконструкције, замене и уградње ЛЕД светиљки, и одржавања система јавне расвете на територији општине Сремски Карловци

Општина Сремски Карловци има потребу да кроз мере енергетске ефикасности смањи трошкове за електричну енергију и одржавање, увођењем приватног сектора у убласт уштеде електричне енергије за јавно осветљење заменом постојећих неефикасних извора светлости, новим значајно ефикаснијим, савременим, ЛЕД светиљкама уз поштовање стандарда у тој области.

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднет од стране Министарства здравља за пружање услуга управљања медицинским и другим отпадом кроз обезбеђивање финансирања, изградње, управљања и одржавања постројења за одлагање и прераду медицинског и другог отпада, као и испоруку повезаних добара

Предмет предложеног пројекта јавно-приватног партнерства је пружање услуга управљања медицинским и другим отпадом кроз обезбеђивање финансирања, изградње, управљања и одржавања постројења за одлагање и прераду медицинског и другог отпада, као и испорука повезаних добара. 

Предлог концесионог акта за поверавање обављања комуналне делатности градско-приградског линијског превоза путника у друмском саобрацају на територији општине Владимирци

Кроз организацију обављања линијског градско-приградског превоза путника на територији општине Владимирци потребно је обезбедити, првенствено, адекватан превоз ученика до школских установа, као и запослених до радних места, али и пензионера и других категорија грађана општине Владимирци, а који исказују захтеве и потреба за коришћењем услуга превоза путника за долазак до циљних дестинација и повратак до полазишта.

Предлог концесионог акта за поверавање комуналне делатности линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник

Предмет спровођења пројекта јавно-приватног партнерства је поверавање обављања делатности линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник у целини, једном приватном партнеру. Основни разлог поверавања делатности линијског превоза путника на територији општине Мали Зворник, као обједињеног пакета, који ће бити понуђен једном приватном партнеру путем јавног конкурса, произилази превасходно из искустава која су стечена у претходном периоду обављања делатности превоза путника.