КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 161 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства којим се предлаже обављање делатности експлоатације и одржавања система за наплату карата и управљање возилима у јавном линијском превозу путника у Београду

Систем јавног превоза путника у Београду је сложен организационо-технолошки систем по структури, организацији, функционисању и управљању. Тржиште транспортних услуга, односно функција организованог превоза путника, врши се на целом административном подручју града, односно на 17 градских општина. На тржишту постоји више оператера различитих власничких статуса (јавна, приватна, акционарска), и више подсистема (аутобуски, тролејбуски, трамвајски, градско-приградска железница), са значајним ангажованим ресурсима (возила, запослени, енергија, финансије).