КОМИСИЈА ЗА
ЈАВНО-ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО
ЈПП И КОНЦЕСИЈЕ
од 172 прилога

Предлог пројекта јавно-приватног партнерства поднетог којим се предлаже замена, рационализација и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде енергије на територији града Кикинде

Јавно осветљење представља типичан пример тзв. заједничке комуналне потрошње која служи свим становницима града Кикинде, и његову потрошњу није могуће директно обрачунати и тачно наплатити крајњем кориснику као што је то случај код индивидуалне комуналне потрошње. Трошкови електричне енергије, трошкови дистрибутивног система и одржавања јавног осветљења се финансирају из буџета града.

Предлог концесионог акта поднет од стране ЈП Путеви Београда којим се предлаже финансирање редовног одржавања хоризонталне саобраћајне сигнализације у зонама школа у 7 градских општина града Београда, који се не могу комерцијално користити и финансирање набавке, изградње, постављање, одржавање и коришћење одређених елемената урбаног мобилијара на територији 7 градских општина града Београда, који се могу комерцијално користити

Предмет концесије подразумева финансирање и редовно одржавање хоризонталне саобраћајне сигнализације, делова саобраћајне сигнализације и опреме - пешачких ограда и саобраћајних стубића (без вертикалне сигнализације, светлосне саобраћајне сигнализације, техничких средства за успоравање саобраћаја (од гуме или асфалта), саобраћајних огледала и друге саобраћајне сигнализације и опреме) у зонама школа у 7 градских општина града Београда и израда недостајућих пројеката зона школа у јавном интересу града Београда и инсталирање опреме за комерцијалну употребу у циљу креирања прихода за концесионара и омогућавања финансирања и некомерцијалног дела пројекта на територији града Београда.